miércoles, 3 de junio de 2009

les colonies i la istoria de por de la Maria F

A les colonies el primer dia bam aribar i bam fer els llits. bam anar a jugar i a la nit a beure el fubol i ba guanyar el barsa oe oe oe oe oe oe oe eo oe oe oe oe. I una nena nos ba explica una istoria de por ara os la contare. I abia una nena que els seus pares sen ban anar i la mare li va dir si et sens insegura fica la ma a la finestra i el raio et xupara la ma i sen ba ana la nena a dormi i sentie cloc cloc cloc cloc cloc i ba anar abeure si sabia deixat alguna aixeta oberta i no estabe i sen ba anar a dormir i tornabe a sentir cloc cloc cloc cloc i ba anar a la finestra perque el raio li xupi la ma i fet sen ba anar a que li xupi e fet. i cuan ba aribar els pares ban beure el raio orcat i ban anar a la abitasio de la nena i abia una nita que ficabe los locos tambien saben xupar i la nena asustada al raco de la abitasio. i fin
m
no es com me la ban contar pero qui la sapigi contar be que la conti a la foscor dacort
alejandra

1 comentario: